Traduir

divendres, 14 de desembre del 2012

Creen el grup de treball per convertir l’ala dreta del Seminari en habitatges socials per a famílies desnonades


Representants del Bisbat de Lleida, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Càritas, l’Associació de veins Universitat i d’altres associacions socials de la ciutat, així com ciutadans a títol individual, van constituir ahir un grup de treball, per a convertir l’ala dreta de l’edifici del Seminari en pisos per a famílies desnonades.
El bisbe Joan Piris va presidir la reunió on es va decidir crear una Comissió de Seguiment per endegar aquesta iniciativa pionera a tot l’Estat.
Aquest equip de treball s’organitzarà en sis grups que atendran a les qüestions social, tècnica, econòmica, jurídica, familiar i comunicativa del projecte. Un representant de cadascun d’aquests grups, participarà en la Comissió Permanent, que estarà coordinada pel director executiu del projecte, Paco Campo.
D’aquesta Comissió Permanent també formen part el senyor Bisbe, com a responsable màxim del projecte “Habitatges socials del Seminari”, el qual participarà quan i de la manera que ell determini; el delegat de pastoral Caritativo-Social, mossèn Carles Sanmartín, i Montserrat Canals, que actuarà de secretària.
El Bisbat ha posat a disposició dels grups de treball unes dependències a la Casa de l’Església (Acadèmia Mariana) i d’un despatx equipat a l’edifici del vell Seminari, per la comissió tècnica del projecte. En la reunió d’ahir, el delegat de la pastoral Caritativo-Social, Carles Sanmartín, va informar de l’allau d’oferiments de ciutadans per col•laborar en el projecte d’una manera totalment desinteressada.
Oferiments que s’havien rebut fins i tot de fora de Lleida. Sanmartín va llegir una carta d’un enginyer de camins lleonès, el qual, des d’Astorga, estava disposat a desplaçar-se fins a Lleida i pagar-se de la seva butxaca la seva manutenció, per poder col•laborar, perquè havia quedat emmirallat amb aquesta iniciativa social.
També va destacar que vuit arquitectes, un estudiant d’arquitectura de quart curs, tres aparelladors i dos enginyers tècnics havien ofert els seus serveis d’una manera totalment altruista. El mateix havia passat amb tres constructores, una empresa de pintures, que posaria tot el material per pintar i posar el material necessari, un col·legi, que oferia els serveis dels seus alumnes per refer la instal•lació elèctrica, una empresa de grues i una ONG, disposada a oferir el seu assessorament.
En aquest sentit, Eduard Baches, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, també va explicar que estaven desbordats per l'elevat nombre de comunicacions rebudes d’ençà que s’havia anunciat la iniciativa, arran de la visita del bisbe de Lleida a l’assemblea de la PAH el passat divendres 7 de desembre.Més de 250 missatges, va comptabilitzar Baches, per oferir col·laboracions , aportar idees o donar ànims.
El bisbe Piris creu que l’ala dreta del vell Seminari, podria segmentar-se en una vintena de pisos. El bisbe es basava en l’existència d’un projecte, encarregat amb anterioritat pel propi Bisbat, quan es va aparcar la idea de transformar aquest espai en un centre d’acollida per la gent sense sostre.Aquesta iniciativa del Consorci d'atenció social de Lleida, en la qual també participa la Paeria, Càritas i Arrels- Sant Ignasi, no ha quedat descartat per les diferents parts, però s’executarà en un altre indret.
A partir d’ara, els sis grups de treball han de fixar el calendari propi de reunions on abordaran el projecte executiu per a dur a terme les obres; esbrinaran els aspectes administratius i burocràtics que cal tramitar, cercaran els recursos financers, estudiaran la gestió i l’us dels habitatges i vetllaran per l’assitència social de les famílies, a les quals se’ls hi vol demanar que s’impliquen també en el projecte d’una forma directa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada