Traduir

El projecte

Davant la situació, cada cop més preocupant de famílies sense llar, o en perill de perdre-la, el Bisbat de Lleida i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Lleida han iniciat el projecte de convertir una ala de l'antic Seminari Diocesà del carrer Maragall en un bloc d'habitatges socials.
La iniciativa la va fer pública el bisbe de Lleida, Joan Piris, a l’assistir a una assemblea de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca el passat dia 7 de desembre. Aquest col·lectiu utilitza des de fa mesos per a les seves reunions unes dependències de la Parròquia de Santa Maria Magdalena, cedides pel Bisbat.
 
El bisbe Piris va ser convidat a assistir a l’assemblea, on va conèixer de primera mà la problemàtica, que afecta a un col·lectiu cada cop més nombrós de persones. Va ser llavors quan va anunciar la cessió de la part del Seminari vell que dóna al carrer Maragall perquè sigui rehabilitada com a habitatges socials, perquè puguin gaudir-ne les famílies que hagin estat desnonades de casa seva.
El bisbe de Lleida va poder fer aquest oferiment perquè aquest edifici, que havia estat reservat per un projecte d'acolliment de persones sense sostre, va quedar descartat al decidir la Paeria, un dels promotors de la iniciativa conjuntament amb Arrels, realitzar-ho en un altre indret.
Malgrat tot, el bisbe Piris no va rebutjar la possibilitat de destinar l’edifici a un us social i va encarregar a l’arquitecte del Bisbat que estudiés el solar i emetés un informe. Aquest estudi es posarà en mans de la comissió de treball que s’ha de crear per materialitzar el projecte.
La iniciativa de destinar el Seminari vell a habitatges socials està essent molt ben rebuda per institucions, entitats socials i particulars, els quals volen sumar-se i col·laborar en el projecte, que tot just acaba de començar. Des del Bisbat s’ha triat un eslògan per aquest projecte: “Entre tots i per al bé de tothom”,
Ara, a més d'elaborar l’estudi tècnic per rehabilitar l’edifici, s’hauran de resoldre aspectes urbanístics, administratius, econòmics, així com socials, per la qual cosa, està previst mantenir diferents reunions i crear diverses comissions que vagin esbrossant tots aquests aspectes.
La notícia que el Bisbat de Lleida cedia part de l’edifici del Seminari vell per rehabilitar-lo com a habitatges socials està tenint un gran ressò en els mitjans de comunicació locals i nacionals, cosa que ha convertit la iniciativa del bisbe Piris en un tema d’actualitat.

1 comentari: