Traduir

dijous, 27 de desembre del 2012

Primera reunió de l'Equip Permanent del projecte Habitatges Socials del Seminari.


  • Definir el model de gestió, primera tasca de la Comissió Jurídica
  • Apertura d’un compte corrent a la banca ètica per finançar el projecte
  • Un bloc aparador informatiu del projecte dels Habitatges del Seminari
Membres de la Comissió Permanent del projecte Habitatges Socials del Seminari. D’esquerra a dreta i de d’alt a baix: Carles Sanmartín, Jordi Pérez, Eduard Baches, Javier Gonzalo, Ramon M. Reig, Josep Anton de la Fuente, Montserrat Canals i Paco Campo.
Membres de l'Equip Permanent del projecte Habitatges Socials del Seminari.
D’esquerra a dreta i de d’alt a baix: Carles Sanmartín, Jordi Pérez, Eduard Baches, Javier Gonzalo, Ramon M. Reig, Josep Anton de la Fuente, Montserrat Canals i Paco Campo.
Foto: Delegació dels Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Lleida

El passat dijous, 27 de desembre, es va reunir per primera vegada l'Equip Permanent del projecte Habitatges Socials del Seminari de Lleida, que coordinarà la tasca dels cinc grups de treball formats per rehabilitar l’ala dreta de l'edifici del carrer Maragall i transformar-la en habitatges destinats a famílies afectades pels desnonaments de les hipoteques.
La trobada, que va tenir lloc a la Casa de l’Església (Acadèmia Mariana), va servir per abordar l’assumpte de la figura jurídica sobre la qual ha de pivotar el model de gestió del projecte en un futur.  Aquesta és la primera tasca que s’ha encarregat a la comissió jurídica del projecte, per a que presenti diferents alternatives, que posteriorment hauran de ser debatudes en els grups de treballs que atenen les qüestions socials, econòmiques i tècniques.
La figura jurídica que resulti del debat global i transversal dels grups de treball és fonamental alhora d’executar la iniciativa del bisbe Joan Piris de cedir l’ús de l'ala dreta de l’edifici del Seminari a famílies desnonades, no només pel que respecta al seu funcionament més immediat, sinó també per definir el seu paper en un futur més llunyà, quan aquesta problemàtica de famílies sense llar s’hagi superat.
Està  previst que d’aquí un mes, quan es torni a reunir l'Equip Permanent, es puguin posar en comú els debats i les conclusions que hagin aportat els diferents grups de treball en les trobades sectorials.
La reunió de la Permanent va servir per donar a conèixer la creació  d’un bloc –http://habitatgessocialslleida.blogspot.com.es–, on es van incorporant les darreres informacions i novetats sobre el projecte, i també per publicitar el correu electrònic habitatgessocialslleida@gmail.com a través del qual tothom que vulgui pot adreçar-se als voluntaris del projecte per donar la seva opinió o per fer arribar qualsevol suggeriment.     
Una altra iniciativa que està en marxa és l’apertura d’un compte corrent en una entitat de banca ètica, a través de la qual s’aniran canalitzant les aportacions econòmiques de la gent que vol col·laborar en aquest projecte. També s’està estudiant una alternativa diferent, a través d’una entitat social vinculada al projecte, per aquelles persones que no puguin fer-ho a través d'aquest compte bancari i desitgin fer-ho personalment.
Molt aviat es donaran a conèixer el número de compte bancari així com la entitat que recollirà els donatius que es vulguin lliurar en mà. 
La reunió de l'Equip Permanent també va servir per presentar el logotip que vol simbolitzar el projecte dels Habitatges Socials del Seminari. Obra d’Amadeu Bonet, els diferents colors dels braços dibuixats són els mateixos de l’Arc de Sant Martí, que junts configuren un color nou, el blanc, que amb la lletra simbolitza aquí  la nova realitat que vol representar aquesta iniciativa social.    
L'Equip Permanent va quedar constituït per Paco Campo, com a Director executiu, i Montserrat Canals, com a secretària, a més a més del delegat de Pastoral Caritativa i Social de la Diòcesi de Lleida, Carles Sanmartín, i els cinc representants de les Comissions de treball: Javier Gonzalo (comissió jurídica), Josep Anton de la Fuente (econòmica), Ramon M. Reig (tècnica), Eduard Baches (social) i Jordi Pérez (comunicació).
Val dir que es va proposar que a l'Equip s'incorpori alguna dona més i ja s'estan donant els passos per a que així sigui.
J. P. A.


diumenge, 23 de desembre del 2012


Un nou blog al servei del projecte “Habitatges socials del seminari ”El projecte “Habitatges socials del Seminari” es va construïnt progressivament amb les aportacions de moltes persones.
Avui  presentem dues noves aportacions.

Una és un blog a internet www.habitatgessocialslleida.blogspot.com.es  amb els objectius, per una banda, de ser un espai interactiu  que serveixi per anar informant  al voltant d’aquest projecte tan engrescador que ha estat iniciat pel Bisbe de Lleida, Joan Piris. I per l’altra, afavorir la participació de tota persona que pugui i vulgui donar un cop de mà.

 L’altra aportació també dins d’aquest nou blog, és la capçalera que, al meu entendre de manera brillant, aconsegueix expressar la força d’aquest projecte:

 “Entre tots i totes i per al bé de tothom” Aquestes paraules són el títol d’una  Carta pastoral que el Bisbe de Lleida, Joan Piris, va escriure  l’octubre de 2009, i que al meu entendre son com el “full de ruta” que ens podrà guiar en aquesta “aventura” solidària.
 Aquesta capçalera feta per una persona feta de manera voluntària, com volem que siguin totes les aportacions al projecte,  serà el logo oficial. Aquest recull tots els 7 colors de l'arc de Sant Martí que quan van plegats formen la llum blanca.

També hi veiem unes mans de colors diferents que estan entrellaçades, significant la necessària diversitat complementària que fa possible una realitat nova : el color blanc en la qual s'hi troba una H (habitatges)

Així per exemple una mà representa l’aspecte tècnic, l’altra l’econòmic, una altra el social, l’altra la dimensió jurídica, una altra l’aspecte comunicatiu, una altra les idees, una altra representa el desig de col.laborar per part de molta gent ( amb ajuts econòmics, amb feines de paleta, pintura, electricitat, secretaria, informàtica, etc)

Concretament creiem que les mans unides de moltes persones faran que es pugui dur terme la construcció d'aquestos habitatges per a les persones que han estat desnonades.
Però també, si ho aconseguim, aquest projecte que tot just estem iniciant ens plantejarà una qüestió capdal:

“Entre tots i totes i per al bé de tothom”, no serà el camí per sortir endavant de la crisi i trobar un nou model social en el qual el bé de la persona sigui el centre ?Carles Sanmartín Sisó.
Delegat de pastoral caritativo-social.
Diòcesi de Lleida.

dissabte, 22 de desembre del 2012

Ressò en els mitjans digitals


El projecte per rehabilitar el Seminari vell de Lleida com habitatges socials per famílies desnonades per no poder fer front a les hipoteques ha tingut una amplia repercussió en els mitjans de comunicació tan convencionals com digitals.
En aquestos enllaços d’Internet podreu trobar una part del ressò que se n’ha fet a la xarxa tan del projecte, des que el bisbe Joan Piris va anunciar-lo a l’assemblea de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, com de la constitució de les comissions de treball per executar-lo o el recolzament social i institucional que està tenint.


Noves ofertes de col·laboració

Una tercera entitat s'ofereix a col·laborar en el projecte Habitatges socials del seminari.

Notícia al web del Bisbat de Lleida

divendres, 14 de desembre del 2012

Creen el grup de treball per convertir l’ala dreta del Seminari en habitatges socials per a famílies desnonades


Representants del Bisbat de Lleida, de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Càritas, l’Associació de veins Universitat i d’altres associacions socials de la ciutat, així com ciutadans a títol individual, van constituir ahir un grup de treball, per a convertir l’ala dreta de l’edifici del Seminari en pisos per a famílies desnonades.
El bisbe Joan Piris va presidir la reunió on es va decidir crear una Comissió de Seguiment per endegar aquesta iniciativa pionera a tot l’Estat.
Aquest equip de treball s’organitzarà en sis grups que atendran a les qüestions social, tècnica, econòmica, jurídica, familiar i comunicativa del projecte. Un representant de cadascun d’aquests grups, participarà en la Comissió Permanent, que estarà coordinada pel director executiu del projecte, Paco Campo.
D’aquesta Comissió Permanent també formen part el senyor Bisbe, com a responsable màxim del projecte “Habitatges socials del Seminari”, el qual participarà quan i de la manera que ell determini; el delegat de pastoral Caritativo-Social, mossèn Carles Sanmartín, i Montserrat Canals, que actuarà de secretària.
El Bisbat ha posat a disposició dels grups de treball unes dependències a la Casa de l’Església (Acadèmia Mariana) i d’un despatx equipat a l’edifici del vell Seminari, per la comissió tècnica del projecte. En la reunió d’ahir, el delegat de la pastoral Caritativo-Social, Carles Sanmartín, va informar de l’allau d’oferiments de ciutadans per col•laborar en el projecte d’una manera totalment desinteressada.
Oferiments que s’havien rebut fins i tot de fora de Lleida. Sanmartín va llegir una carta d’un enginyer de camins lleonès, el qual, des d’Astorga, estava disposat a desplaçar-se fins a Lleida i pagar-se de la seva butxaca la seva manutenció, per poder col•laborar, perquè havia quedat emmirallat amb aquesta iniciativa social.
També va destacar que vuit arquitectes, un estudiant d’arquitectura de quart curs, tres aparelladors i dos enginyers tècnics havien ofert els seus serveis d’una manera totalment altruista. El mateix havia passat amb tres constructores, una empresa de pintures, que posaria tot el material per pintar i posar el material necessari, un col·legi, que oferia els serveis dels seus alumnes per refer la instal•lació elèctrica, una empresa de grues i una ONG, disposada a oferir el seu assessorament.
En aquest sentit, Eduard Baches, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, també va explicar que estaven desbordats per l'elevat nombre de comunicacions rebudes d’ençà que s’havia anunciat la iniciativa, arran de la visita del bisbe de Lleida a l’assemblea de la PAH el passat divendres 7 de desembre.Més de 250 missatges, va comptabilitzar Baches, per oferir col·laboracions , aportar idees o donar ànims.
El bisbe Piris creu que l’ala dreta del vell Seminari, podria segmentar-se en una vintena de pisos. El bisbe es basava en l’existència d’un projecte, encarregat amb anterioritat pel propi Bisbat, quan es va aparcar la idea de transformar aquest espai en un centre d’acollida per la gent sense sostre.Aquesta iniciativa del Consorci d'atenció social de Lleida, en la qual també participa la Paeria, Càritas i Arrels- Sant Ignasi, no ha quedat descartat per les diferents parts, però s’executarà en un altre indret.
A partir d’ara, els sis grups de treball han de fixar el calendari propi de reunions on abordaran el projecte executiu per a dur a terme les obres; esbrinaran els aspectes administratius i burocràtics que cal tramitar, cercaran els recursos financers, estudiaran la gestió i l’us dels habitatges i vetllaran per l’assitència social de les famílies, a les quals se’ls hi vol demanar que s’impliquen també en el projecte d’una forma directa.